Integrative Medicine als zorginnovatie in Nederlandse ziekenhuizen

In Integrative Medicine ligt de nadruk op preventie en een helende omgeving. Artsen passen aanvullende technieken toe in zorgprogramma’s zoals geleide visualisaties, mindfulness, yoga en tai-chi.

Wat houdt Integrative Medicine in?

Integrative Medicine richt zich in tegenstelling tot de gangbare gezondheidszorg niet op klachten en ziekte, maar op het welbevinden van de patient. Binnen Integrative Medicine wordt de wisselwerking tussen lichaam en psyche erkend. Deze kennis gebruikt de medische staf actief in het proces van preventie en herstel van ziekte.

bron: http://www.louisbolk.org/