Deze disclaimer heeft betrekking op alle eventuele claims op deze site.

De informatie op deze site is ter inspiratie en niet bedoeld als medisch advies. We hebben ons best gedaan om alle informatie zo goed en zo duidelijk mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van alle informatie voor eigen risico.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw eigen (huis)arts.