Integratieve Geneeskunde (IG) is een bredere visie op zorg waarbij de focus meer op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden ligt in plaats van op ziekte, klachten en beperkingen. De IG-zorgvisie wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen waarbij alle pijlers even belangrijk zijn:

1 Er is sprake van een gelijkwaardige arts-patiëntrelatie waarin de patiënt centraal staat en de arts meer als ondersteunende coach functioneert. De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces.

2 Ook binnen de klinische setting is er expliciet ruimte voor preventie.

3 ‘Evidence based’ CAM-therapieën (complementaire en alternatieve therapieën) worden gecombineerd met de reguliere therapieën om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelingsstrategie. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van de persoon betrokken.

4 Er wordt gewerkt in een zogenaamd ‘healing environment’ oftewel ‘een gezonde omgeving’ waarbij de omgang met elkaar en de omgeving waarin gewerkt wordt bijdragen aan het algemeen welbevinden.

Binnen IG wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte. In de IG-visie op zorg staat de patiënt centraal in een zorgsysteem met compassie.

 

In het kort nogmaals de vier pijlers van Integratieve Geneeskunde:

  1. De arts heeft een coachende rol en de patient is mederegisseur
  2. Er is expliciet ruimte voor preventie
  3. Er is een plek voor bewezen effectieve en veilige complementaire behandelingen
  4. Er wordt gewerkt in een gezonde omgeving