Er zijn meerdere opties:

  1.  Je volgt een nascholing, yoga of coach opleiding bij de ASIMH
  2.  Je volgt een nascholing of coach opleiding bij de ArtsenLeefstijl
  3.  Je de opleiding tot leefstijlgeneeskunde en IM arts bij de AIM

Daarnaast zijn er diverse regio-groepen en intervisie groepen actief die elkaar inspireren en op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op leefstijl gebied.