Deze site wil een bijdrage leveren aan kennis over leefstijl en Integratieve Geneeskunde. Tegenwoordig wordt de grootste ziektelast in Nederland veroorzaakt door chronische ziekten zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en depressie. Het zorgsysteem, zoals deze nu is ingericht, is niet opgewassen tegen deze zorgvragen. In 2012 gingĀ  een schamele 3% van de zorguitgaven naar preventie. Daarbij krijgen geneeskunde studenten heel weinig onderwijs over voeding en leefstijl, nog geen 30 uur in 6 jaar tijd. Het is hard nodig dat hier meer tijd en geld aan wordt besteed!

Gelukkig proberen verenigingen als Arts&Voeding, Student&Voeding, Arts&Leefstijl en de Amsterdam School of Integrative Medicine en Health dit te veranderen om enerzijds artsen beter op te leiden en anderzijds meer bekendheid te genereren.

De leefstijlhuisarts draagt hier ook graag aan bij!

Wil jij ook een steentje bijdrage? Heb je vragen/suggesties of andere opmerkingen? Schroom niet contact op te nemen!